CONDICIONS GENERALS D’ÚS I DE LA CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat, l’accés i la utilització que l’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) realitza del lloc web www.ritalucafilms.com (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest. Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

  1. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat;
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar;
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc web atribueix la condició d’Usuari del Lloc web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.
El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

1.- Informació general del lloc web:

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat, l’accés i la utilització que l’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) realitza del lloc web www.ritalucafilms.com (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i serveis a través El nostre lloc web ritalucafilms.com (d’ara endavant, el lloc web) és propietat de Modiband Projectes Culturals, S.L. (d’ara endavant, Modiband o la Companyia indistintament) amb Número d’Identificació Fiscal G62694013, adreça al carrer Campos i Fabrés 3-11, 2n 8a, 08006 Barcelona, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25889 – J / 1, amb el telèfon 933 02 35 53 i correu electrònic info@ritalucafilms.com.

El lloc web és propietat de Modiband. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

2.- Condicions dús:

2.1 El lloc web conté material preparat per a Modiband amb finalitats únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

2.2 L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Modiband i l’usuari de la web.

2.3 Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Modiband no exerceix cap mena de control. Modiband no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web tampoc implica que Modiband recomani o aprovi el seu contingut.

3.- Limitació de responsabilitat:

3.1 Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. Modiband no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o unes altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Modiband tampoc podrà ser considerada responsable de cap mal derivat de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

3.2 Modiband no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, Modiband no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

4.- Necessitat de registre:

Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc web no serà necessari el registre de l’Usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que podrà estar condicionada al seu registre el seu previ.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. En cas d’assignar-se a l’Usuari registrat un password, aquest serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d’aquest. A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

5.- Contractació de productes a través del lloc web:

5.1 Procediment:

El procediment que l’Usuari haurà de seguir per a comprar entrades de les pel·lícules a través del Lloc web és el següent:

1r- Fer click en qualsevol de les pestanyes de les diferents pantalles. En la pantalla de la pel·lícula seleccionada es mostren les característiques de la pel·lícula. Per a seleccionar la pel·lícula l’Usuari ha de fer clic en la pel·lícula.

2n- Una vegada l’Usuari ha clicat en la pel·lícula, es mostren les característiques de la pel·lícula i el preu d’aquesta amb la inclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit. En la pantalla apareix l’opció “Afegir al carret”.

3r- Una vegada l’Usuari ha clicat a “Afegir al carret”, pot continuar afegint pel·lícules en el carret o clicar en la pestanya “Veure carret” per a continuar amb el procés de contractació.

4t- Una vegada l’Usuari ha clicat a “Veure carret”, apareix el mateix amb indicació de l’import inclòs de l’Impost sobre el Valor afegit. Per a continuar el procés de compra l’Usuari ha de clicar a “Finalitzar compra”.

5è- Una vegada l’Usuari ha clicat a “Finalitzar compra”, ha de completar les seves dades personals amb indicació de l’adreça d’enviament. En la pantalla es mostra el carret amb indicació de les pel·lícules seleccionades i import incloent l’Impost sobre el Valor afegit. L’Usuari haurà de triar la forma d’enviament de la/s pel·lícula/s seleccionada/s. Per a continuar el procés de compra l’Usuari ha de seleccionar a única forma de pagament possible que és “Paypal” i clicar a les caselles d’acceptació de les “Condicions Legals” i “Política de Privacitat” i la casella de “Realitzar comanda”.

6è- En finalitzar el procés de compra, l’Usuari rebrà un correu electrònic de “Paypal” amb la confirmació de la compra.

5.2 Forma de enviament:

L’Usuari pot triar la forma d’enviament de la compra entre correu postal, el cost del qual és de 3 euros a càrrec de l’Usuari, o mitjançant missatger, el cost del qual és de 10 euros a càrrec de l’Usuari.

5.3 Preu i forma de pagament:

Excepte indicació expressa en contra, els preus presentats en el Lloc web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit corresponent.

L’única forma de pagament que preveu el Lloc web és mitjançant “Paypal” de l’empresa PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

5.4 Entrega de productes:

La Companyia farà lliurament del producte o els productes a l’Usuari en un termini màxim de 7 dies hàbils.

Si el producte presenta trencaments o desperfectes apreciables exteriorment, s’haurà d’indicar en l’albarà i pas següent rebutjar el lliurament de la comanda. En aquest cas, el client haurà de contactar amb la Companyia a fi que el producte pot ser lliurat en perfectes condicions, nou, complet, amb tots els seus embolcalls i accessoris en estat òptim.

En cas que el producte tingués trencaments o desperfectes deguts al transport, s’haurà de comunicar a la Companyia en un termini de 48 hores a l’adreça de correu electrònic info@ritalucafilms.com i enviar imatges dels trencaments i desperfectes a la Companyia. En aquest cas, el client haurà de conservar tots els embolcalls i accessoris de la comanda en estat òptim i contactar amb la Companyia a fi que el producte pugui ser lliurat en perfectes condicions, nou, complet, amb tots els seus embolcalls i accessoris en estat òptim.

La Companyia farà lliurament dels productes en el lloc indicat en el procés de compra per l’Usuari.

5.5 Factura:

A petició de l’Usuari, la Companyia posa a la disposició de l’Usuari, una vegada efectuat la comanda, la factura dels productes per correu electrònic.

5.6 Dret de desistiment:

Els Usuaris que adquireixin productes a través del Lloc web podran deixar sense efecte el contracte celebrat sense necessitat de justificar la seva decisió. Per a exercir aquest dret, l’Usuari haurà de remetre a la Companyia l’exercici del seu dret de desistiment en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què ha rebut el producte. L’Usuari pot exercir el seu dret de desistiment mitjançant una correu electrònic a info@ritalucafilms.com o a l’adreça Modiband Projectes Culturals, S.L., Campos i Fabrés 3-11, 2n 8a, 08006 Barcelona. La Companyia posa a la disposició de l’Usuari el document de dret de desistiment.

En aquest supòsit, la Companyia retornarà a l’Usuari l’import proporcional satisfet pel producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des que ha estat informada de la decisió del desistiment i l’import restant en rebre el producte desistit. Per part seva, l’Usuari haurà de retornar el producte en perfectes condicions, nou, complet i sense desprecintar a la Companyia fent-se càrrec del cost directe de la devolució en aplicació de l’article 108 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

S’exclou del dret de desistiment quan el producte ha estat desprecintat de conformitat amb l’article 103 lletra i) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries: “i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.”

5.7 Altres consideracions:

Aquestes Condicions Generals només estan disponibles per a l’Usuari en llengua espanyola i catalana.

La Companyia guardarà prova electrònica de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals per part de l’Usuari, estant les mateixes a la disposició d’aquest.

6.- Garantia dels productes:

La Companyia atorga als Usuaris la garantia legal en aplicació del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaris.

En cas de productes defectuós, els Usuaris tenen dret a la reparació del producte, la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte en un termini de dos anys des del lliurament del producte, gestions que seran gratuïtes per a l’Usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el Lloc web, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

La Companyia respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del producte. L’Usuari haurà d’informar la Companyia de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

El lliurament del producte s’entén realitzada el dia del lliurament corresponent.

Si el producte lliurat a l’Usuari no és conforme amb la descripció del producte en el Lloc web, l’Usuari pot triar entre la reparació o la substitució del producte. Correspon a l’Usuari triar l’opció, tret que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. A partir del moment que l’Usuari comuniqui a la Companyia la seva opció triada, no podrà canviar-la.

Els sis primers mesos des del lliurament del producte es presumirà que la falta de conformitat del producte ja existia quan el producte es va lliurar a l’Usuari, excepte prova en contrari. A partir dels sis mesos i fins al termini de dos anys correspondrà a l’Usuari provar les faltes de conformitat del producte.

La Companyia lliurarà a l’Usuari que exerceixi el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del dret. Així mateix, juntament amb el producte reparat o substituït, la Companyia lliurarà a l’Usuari justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si escau, la reparació efectuada.

La reparació o la substitució del producte serà gratuïta per a l’Usuari, comprenent les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el Lloc web, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

La reparació o la substitució del producte es durà a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients per a l’Usuari.

Una vegada efectuada la reparació i lliurament del producte, si aquesta va ser l’opció triada per l’Usuari o que ha resultat aplicable, si el producte continua sent no conforme amb el Lloc web l’Usuari podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució de la compra o la substitució del producte, excepte aquest últim cas en què resulti desproporcionat

Una vegada efectuada la substitució i lliurament del producte, si aquesta va ser l’opció triada per l’Usuari o que ha resultat aplicable, l’Usuari podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució de la compra o la substitució del producte, excepte aquest últim cas en què resulti desproporcionat

Si l’Usuari no pogués exigir la reparació o la substitució, o en el cas en què aquestes no s’haguessin dut a terme en termini raonable o sense majors inconvenients per a l’Usuari, aquest podrà triar entre la rebaixa del preu i la resolució de la compra.

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat conforme amb el Lloc web i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment d’aquest lliurament.

7.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules:

Les presents Condicions Generals han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, Modiband posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d’informació prèvia.

Modiband es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web, les funcionalitats del mateix i / o dels continguts que en el Lloc Web s’incorporen. L’Usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment Modiband pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar l’accés i / o ús del lloc web, sense que Modiband sigui responsable per això.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

8.- Legislació aplicable:

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis aplicables espanyoles i europees aplicables.